Med ett presentkort från WonderCruises bestämmer du själv beloppet och mottagaren när och var kryssningen ska gå. Presentkortet kan sedan användas i samband med köp av valfri kryssning inom två år.

För mer information och köp kontakta WonderCruises på 0771-345 000.